Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

indeex

ERASMUS identifikacijska oznaka: HR ZAGREB02

ERASMUS SVEUČILIŠNA POVELJA RRiF VŠ

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje) Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci (1985. – 2006.).

Programske aktivnosti odvijale su se tijekom razdoblja 2007. – 2013. godine, a za njegovu provedbu bio je predviđen proračun od 6.9 milijardi €.

U programu su sudjelovale  33 zemlje (28 zemalja EU; EFTA-Island, Lichtenstein, Švicarska, Danska; Turska / djelomice Makedonija).

Tijekom 2009. i 2010. u Republici Hrvatskoj provodile su se pripremne mjere, dok je od 2011. godine Hrvatska punopravno sudjeluje u programu.

Cilj programa: stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, veći broj kvalitetnijih poslova te jaču društvenu koheziju u Europskoj Uniji.

POTPROGRAM ERASMUS?

Erasmus je potprogram Programa za cjeloživotno učenje. Program potiče razmjenu i suradnju među obrazovnim ustanovama kao i mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada

Sudjelovanje studenata programu ERASMUS?

Studenti kao sudionici programa Erasmus, provodili su određeno vrijeme (studirali) na stranom visokom učilištu.

Ciljevi ovakvog studijskog boravka:

- Stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture
- Promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija
- Izgradnja visokokvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju
- Jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav

RRiF Visoka škola sudjelovala je u navedenim aktivnostima od početka provedbe Programa za cjeloživotno učenje – 2009. godine, a iste godine Europska Komisija dodijelila je RRiF Visokoj školi Erasmus sveučilišnu povelju kao preduvjet sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje.

Sa završetkom Programa za cjeloživotno učenje rezultate možete pogledati na mrežnoj stranici Statistics for all

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, http://www.mobilnost.hr.