Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Odjel za međunarodnu suradnju RRiF Visoke škole osnovan je 2010. godine s ciljem razvoja međunarodne suradnje s visokoškolskim ustanovama izvan Republike Hrvatske, poticanjem mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja te razvojem međunarodne dimenzije RRiF Visoke škole.

Odjel za međunarodnu suradnju čine:

Jasna Vuk, dipl.oec., viši predavač
Dubravka Paris, mag.ed., predavač
dr.sc. Ivica Voloder, viši predavač
Martina Herceg Rendeli, prof.

Kontakt:

RRiF Visoka škola za financijski menadžment
Martićeva 29, Zagreb

E-mail: erasmus@rrif.hr
Telefon: 01 4699 735

ECTS koordinator: dr.sc. Ivica Voloder, viši predavač

Erasmus koordinator: 
Martina Herceg Rendeli, prof.
E-mail: erasmus@rrif.hr


RRiF Visoka škola – Factsheet