Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Odjel za međunarodnu suradnju Veleučilišta RRiF osnovan je 2010. godine s ciljem razvoja međunarodne suradnje s visokoškolskim ustanovama izvan Republike Hrvatske, poticanjem mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja te razvojem međunarodne dimenzije Veleučilišta RRiF.

Odjel za međunarodnu suradnju čine:

Jasna Vuk, dipl.oec., viši predavač
Dubravka Paris, mag.ed., predavač
dr.sc. Dolores Pušar Banović, prof. struč. stud.
Martina Herceg Rendeli, prof.

Kontakt:

Veleučilište RRiF
Martićeva 29, Zagreb

E-mail: erasmus@rrif.hr
Telefon: 01 4699 735


Erasmus koordinator: 
Martina Herceg Rendeli, prof.
E-mail: erasmus@rrif.hr

ECTS koordinator: dr. sc. Dolores Pušar Banović, prof. struč. stud.
E-mail: 
erasmus@rrif.hr

Veleučilište RRiF – Factsheet