Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

ODRŽANA JE 24. MEĐUNARODNE ZNANSTVENA I STRUČNE KONFERENCIJE RiM. VIŠE O ODRŽANOJ KONFERENCIJI PROČITAJTE NA LINKU POD NAZIVOM OVDJE

OBJAVLJEN JE ZBORNIK RADOVA S 24. MEĐUNARODNE ZNANSTVENA I STRUČNE KONFERENCIJE RiM. ZBORNIK MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI ZBORNIK2023.

KONFERENCIJA RiM: RASPORED IZLAGANJA

Veleučilište RRiF i udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju XXIV. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se u hibridnom obliku održati u Puli od 21. do 22. rujna 2023. godine. Konferencija će se održati u u Hotelu „Park Plaza Histria“ u Puli. Za sve sudionike koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati na konferenciji postoji mogućnost online sudjelovanja.

Konferencija RiM je jedna od rijetkih hrvatskih konferencija koje je specijalizirana za područje računovodstva, financija i menadžmenta, a namijenjena je profesorima fakulteta i predavačima s veleučilišta te stručnjacima iz prakse. Cilj konferencije je objavljivanje i prezentiranje znanstvenih i stručnih radova, razmjena iskustava i doprinos razvoju računovodstva i menadžmenta u zemljama EU i regije. Sudjelovanjem, prezentacijom i objavom rada sudionici stječu dio uvjeta za izbore/reizbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja. Sudionici mogu sudjelovati na konferenciji kao jedan od autora ili kao slušatelji. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

 U sklopu konferencije održava se sekcija  „pozvanih predavanja“  u okviru koje nastavnici i znanstvenici mogu održati predavanje iz područja financija, računovodstva i menadžmenta. Prijave za „pozvano predavanje“  podnose se najkasnije do 30. lipnja 2023. godine, a izbor tema predavanja i predavača izvršit će Organizacijski odbor konferencije, rukovodeći se kriterijem aktualnosti i atraktivnosti predložene teme.

MJESTO ODRŽAVANJA – PULA / ONLINE

Konferencija se ove godine održava u hibridnom obliku u Puli. Za sve sudionike koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati na konferenciji postoji mogućnost online sudjelovanja.

Pula je tri tisućljeća star grad rasprostranjen na sedam brežuljaka. Pulski Amfiteatar najveći je i najbolje očuvan spomenik antičkog  graditeljstva u Hrvatskoj, u kojem su se u dalekoj prošlosti odvijale gladijatorske i viteške borbe, a danas predstavlja najljepšu pozornicu na otvorenom u ovom dijelu Europe. Pula je grad u kojem se industrija, malo poduzetništvo, turizam, ribarstvo i vinarstvo spajaju u homogenu cjelinu.

 
Izvor: TZ Grada Pule

HOTEL PARK PLAZA HISTRIA  - PULA - https://www.arenahotels.com/hr/hotel/park-plaza-histria

Konferencija će se održati u Hotelu „Park Plaza Histria“ smještenom na poluotoku Punta Verudela, na kojem se uz brojne plaže, sportske sadržaje i bazene nalazi i Fort Verudela, obalna utvrda u kojoj je danas smješten jedan od najljepših morskih akvarija u Hrvatskoj, Aquarium Pula.

POVEZNICA ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA:

https://secure.phobs.net/booking.php?company_id=9f9735c56858b98b11f978f0c4d3e2c9&hotel=b7983ebed80e567d1bb8db09108c7647&date=2023-09-21&nights=1&lang=hr&partners_access=rim2023&unit_select=1&units=1&adults%5b1%5d=1UPUTSTVO ZA ONLINE REZERVACIJUPRIJAVA I OBJAVA RADA

Recenzirani i prihvaćeni radovi objavljuju se u:

  • Časopisu Zbornik Računovodstvo i menadžment s međunarodnom recenzijom i međunarodnim uredništvom, a koji je uvršten u bazu HRČAK.
  • Izabrani znanstveni i stručni radovi objavljuju se u časopisu Journal of Accounting and Management koji je zastupljen u: ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), EBSCO (Business Source Complete, CiteFactor – Academic Scientific Journals), HRČAK.

Autori znanstvene i stručne radove mogu poslati na hrvatskom i engleskom jeziku.


Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 30. lipnja 2023. na adresu e-pošte: rim@rrif.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1.500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn). Detaljnije upute za pisanje rada, autori će dobiti pri zaprimanju skraćenog sažetka (abstracta). Rad i sažetak treba dostaviti do 20. srpnja 2023.  Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 15. kolovoza 2023.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

PRIPADAJUĆE OZNAKE ZA PODRUČJE I VRSTU RADA

RAČUNOVODSTVO

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Financijsko računovodstvo

RZ1

RS1

Menadžersko računovodstvo

RZ2

RS2

Revizija

RZ3

RS3

Financijska analiza

RZ4

RS4

Porezi

RZ5

RS5

Forenzično računovodstvo

RZ6

RS6

MENADŽMENT

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Opći menadžment

MZ1

MS1

Financijski menadžment

MZ2

MS2

Marketing menadžment

MZ3

MS3

Kvantitativni menadžment

MZ4

MS4

Poslovna izvrsnost

MZ5

MS5

Informatički menadžment

MZ6

MS6


KOTIZACIJE

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama sudjelovanja. Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade.
Nastavnici i znanstvenici koji na konferenciji održe „pozvano predavanje“ oslobođeni su plaćanja naknade.

Sudjelovanje na Konferenciji za članove Udruge „Hrvatski računovođa“, alumnije i studente Veleučilišta RRiF   u svojstvu slušatelja je gratis. Prijave za slušatelje, članove Udruge, alumnije i studente, podnose se najkasnije do 15.9.2023. godine.

Znanstveni radovi prvi autor 240,00 € 1.808,28 kn
drugi autor 120,00 € 904,14 kn
treći autor gratis gratis
Stručni radovi prvi autor 240,00 € 1.808,28 kn
drugi autor 120,00 € 904,14 kn
treći autor gratis gratis
Sudionici bez radova- slušatelji 70,00 € 527,42 kn
Studenti- slušatelji gratis gratis
Članovi Udruge "Hrvastki računovođa" gratis gratis
Alumniji Veleučilišta RRiF gratis gratis
Dodatna stranica (preko deset)** 10,00 € 75,35 kn
Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora 50,00 € 376,73 kn

Način plaćanja: uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koja se dostavlja nakon primitka sažetka. Autori radova kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 31. svibnja 2023. Za uplate nakon 31. svibnja 2023. cijena se povećava za 15%.

Autori radova, prijavu za sudjelovanje obvezni su poslati elektroničnom poštom do 30. lipnja 2023., a ostali sudionici do 15. rujna 2023.

 

Važni datumi:

  • Prijava za sudjelovanje i skraćeni sažetak do 30. lipnja 2023.
  • Dostava rada do 20. srpnja 2023.
  • Prijava za „pozvano predavanje“ do 30. lipnja 2023.
  • Konačna verzija rada nakon recenzije do 15. kolovoza 2023.
  • Prijava sudjelovanja slušatelja do 15. rujna 2023.

Dokumenti za preuzimanje:

 

Kontakti:

www.rvs.hr / www.hrvatski-racunovodja.hr/e-pošta: rim@rrif.hr / tel: +385 1 46 99 735; mob: +385 99 22 11 054
Adresa: Veleučilište RRiF, Martićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska