Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

22. međunarodna konferencija Računovodstvo i Menadžment

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udru­ga „Hrvatski računovođa“ održali su svoju 22. među­narodnu znanstvenu i stručnu konferenciju RiM 2021. Konferencija je od 9. do 10. rujna održana on line, na ZOOM platformi.

Konferenciju su otvorili dr.sc. Vlado Brkanić, predsjednik Udruge „Hrvatski računovođa“ u ime Udruge i dr. sc. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financij­ski menadžment.

Kroz izlaganje radova na konferenciji, znanstvenici i stručnjaci razmijenili su svoja stručna i znanstvena iskustva, mišljenja i praksu. Izrazito smo ponosni što je i ove godine interes za objavljivanjem i prezentacijom radova iskazao relevantan broj autora i koautora.

S obzirom na dodanu vrijednost koju su pozvana predavanja osigurala prošlogodišnjoj konferenciji i ove se godine nastavila dobra praksa uključivanja predavanja eminentnih stručnjaka i znanstvenika u rad konferencije. U stručnom dijelu konferencije održano je sedam pozvanih predavanja iz područja financiranja zelenih projekata, izvještavanja i kontrolinga  u razdoblju Covid krize i specifičnosti liderstva u istom razdoblju te društvene odgovornosti računovodstvene struke.

Radovi sudionika objavljeni su u Zborniku radova, Svezak I – znanstveni radovi i Svezak II – stručni radovi.

  XXII. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA I STRUČNA KONFERENCIJA

"RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT"
RiM
9.-10. rujna 2021., Hrvatska           - 

 

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju XXII. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se održati u ONLINE od 9. do 10. rujna 2021. godine.

UPUTE ZA INSTALACIJUTEME I RASPORED IZLAGANJA

Konferencija RiM
jedna je od rijetkih konferencija specijalizirana za područje računovodstva, financija i menadžmenta i pridonosi stjecanju uvjeta za izbore/reizbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Radovi s konferencije objavljuju se u:

 • Zborniku znanstvenih radova i Zborniku stručnih radova s međunarodnom recenzijom i međunarodnim uredništvom
 • Izabrani znanstveni i stručni radovi objavljuju se u časopisu JOURNAL OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT (ISSN: 1848-137X) koji je zastupljen u relevantnim izvorima:

  o ERIH Plus
  o ProQuest One Academic / ProQuest Central
  o ProQuest Social Science Premium Collection
  o International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  o ABI/INFORM Global/Collection
  o ProQuest East Europe, Central Europe Database
  o ProQuest Publicly Available Content Database
  o ProQuest Accounting, Tax & Banking Collection
  o Ebsco Business Source Complete
  o Hrčak

  Potvrda o zastupljenosti časopisa u relevantnim elektroničkim izvorima


U sklopu XXII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“.Prijava:

Znanstveni radovi: Prijavljeni znanstveni radovi prolaze recenziju. Prihvaćeni radovi na hrvatskom jeziku biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom. Prihvaćeni radovi na engleskom jeziku biti će objavljeni u publikaciji Conference Proceedings.

Stručni radovi: Stručni radovi mogu se slati na hrvatskom i engleskom jeziku, a prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Izabrani radovi biti će objavljeni i u časopisu „Journal of Accounting and Management“ koji je zastupljen u relevantnim bazama: IBSS (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), EBSCO (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), ERIH PLUS, HRČAK.

U svrhu objave radova u časopisu „Journal of Accounting and Management“ izabrane radove na hrvatskom jeziku naknadno će biti potrebno dostaviti i na engleskom jeziku. Autori radova koji će biti odabrani za objavu u časopisu Journal of Accounting and Management biti će o tome posebno obaviješteni.

Napomena: Autori iz regije (Republika Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora i Republika Srbija) svoje znanstvene ili stručne radove ne moraju prevoditi na hrvatski jezik, no isti moraju biti pisani latiničnim pismom.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 31. svibnja 2021. e-poštom na adresu: rim@rrif.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1 500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn).

Rad i sažetak treba dostaviti do 30. lipnja 2021. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 20. srpnja 2021. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 31. srpnja 2021.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

RAČUNOVODSTVO

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Financijsko računovodstvo

RZ1

RS1

Menadžersko računovodstvo

RZ2

RS2

Revizija

RZ3

RS3

Financijska analiza

RZ4

RS4

Porezi

RZ5

RS5

Forenzično računovodstvo

RZ6

RS6

 

 

 

MENADŽMENT

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Opći menadžment

MZ1

MS1

Financijski menadžment

MZ2

MS2

Marketing menadžment

MZ3

MS3

Kvantitativni menadžment

MZ4

MS4

Poslovna izvrsnost

MZ5

MS5

Informatički menadžment

MZ6

MS6

U sklopu XXII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“. Prijave zainteresiranih predavača za „pozvano predavanje“ podnose se najkasnije do 30. lipnja 2021. putem prijavnog obrasca na e-mail rim@rrif.hr, a izbor tema izvršit će Organizacijski odbor konferencije, rukovodeći se kriterijem aktualnosti i atraktivnosti predložene teme.


Kotizacija:

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama.

Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade. Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Organizacijski odbor Konferencije Računovodstvo i menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Plaćanje se obavlja uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koja se dostavlja nakon zaprimanja sažetka i prijave.

Slušateljima će ponuda biti poslana nakon prijave.

Autori/koautori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 31. svibnja 2021. Za uplate nakon 31. svibnja 2021. cijena se povećava za 15%

U slučaju neprihvaćanja rada nakon obavljene recenzije, odnosno pregleda stručnog rada zadržava se naknada u sveukupnoj svoti od 375 kn (50 €).

Autori radova, prijavu za sudjelovanje, obvezni su dostaviti elektroničnom poštom do 31. svibnja 2021., a ostali sudionici do 1. rujna 2021.

 

Kotizacija (PDV uključen)

 

 

 

kn

 

Znanstveni radovi

prvi autor

1800

240

 

drugi autor

900

120

 

treći autor

GRATIS

GRATIS

Stručni radovi

prvi autor

1800

240

 

drugi autor

900

120

 

treći autor

GRATIS

GRATIS

Sudionici bez radova- slušatelji

500

70

 

Studenti

GRATIS

GRATIS

 

Večera  (za slušače i studente)

190

25

 

Dodatna stranica (preko deset)**

75

10

 

Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora

375

50

 

 

Dokumenti:

Važni datumi:

 • Prijava za sudjelovanje i skraćeni sažetak do 20. lipnja 2021.
 • Prijava za "pozvano predavanje" do 30. lipnja 2021.
 • Konačna verzija rada nakon recenzije do 31. srpnja 2021.
 • Prijava sudjelovanja slušatelja do 1. rujna 2021.

Kontakti:

 • www.rvs.hr e-pošta: rim@rrif.hr / tel: +385 1 46 99 735; +385 99 199 1224
 • Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska