Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Informiranje studenata i osoblja s posebnim potrebama o mogućnostima mobilnosti i podršci 

(tekst prilagodila Agencija za mobilnost i programe EU)


Potpora za posebne potrebe u Erasmus+ programu Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata i osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore (dalje u tekstu „studenti i osoblje s posebnim potrebama‟).

Svrha je toga da u cijelosti iskoristite sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti. Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) svako se visoko učilište obvezuje da će osigurati jednak pristup i mogućnosti sudionicima iz svih sredina i svih statusa. Na taj način studenti i osoblje s posebnim potrebama mogu koristiti usluge podrške koje prihvatna ustanova nudi svojim matičnim studentima i osoblju.

Dodatna financijska potpora Nakon odabira na matičnoj ustanovi, a prije odlaska na mobilnost, za vaše pristupne potrebe tijekom mobilnosti možete se prijaviti za Erasmus+ financijsku potporu za studente i osoblje s posebnim potrebama. To je dodatna financijska potpora pored redovite Erasmus+ financijske potpore za studentsku mobilnost u svrhu studija / stručne prakse ili mobilnost osoblja. Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Koje su Vaše pristupne potrebe? Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog, sljedeće:
prilagođeni smještaj, pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd.

Kako se prijaviti? Pitajte u uredu za međunarodnu suradnju ili Erasmus+ koordinatora na vašoj matičnoj ustanovi za pomoć pri ispunjavanju prijavnog obrasca. Informacije za odlazne studente i osoblje dostupne su kod Erasmus koordinatora ili na mrežnim stranicama http://www.rvs.hr/content/uploads/2016/08/Upute-odlazni-studenti-2016.pdf.

Informirajte se na mrežnom alatu MapAbility koji je razvila Erasmus studentska mreža (ESN) mapirajući pristupačnost visokih učilišta i njihovih usluga kako biste donijeli odluku o odredištu vaše mobilnosti. Osim toga, studenti za studente izradili su mrežnu stranicu Student toolkit objedinivši savjete i informacije korisne za vaše obrazovno putovanje.

Zaštita osobnih podataka Osobni su podaci povjerljivi i mogu biti obrađivani samo vezano uz vašu prijavu i sudjelovanje u Erasmus+ programu u skladu s mjerodavnim pravom Republike Hrvatske.

Kontakt za odlazne studente i osoblje:

Odjel za međunarodnu suradnju: Jasna Vuk, predavač; erasmus@rrif.hr; 01/4699-735


Information for incoming students and staff with physical, mental or health-related conditionshttp://www.rvs.hr/en/medunarodna-suradnja-2/odlazna-mobilnost-studenti/.

Data protection Personal data are confidential and will only be treated with regards to your application and participation in the Erasmus+ programme according to the national law.

Contact for incoming students and staff:

International Relations Office; Jasna Vuk, lecturer; erasmus@rrif.hr;  +385 1 4699 735.

 Za više informacija: Erasmus+ preporuke:

European Commission – Erasmus+ Erasmus+ National Agency – Agencija za mobilnost i programe EU www.mobilnost.hr