Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Odlazna mobilnost-osobe s manje mogućnostiInformiranje studenata i osoblja s posebnim potrebama o mogućnostima mobilnosti i podršci 

(tekst prilagodila Agencija za mobilnost i programe EU)


Potpora za posebne potrebe u Erasmus+ programu Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata i osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore (dalje u tekstu „osobe s manje mogućnosti‟).

Svrha je toga da u cijelosti iskoristite sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti. Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) svako se visoko učilište obvezuje da će osigurati jednak pristup i mogućnosti sudionicima iz svih sredina i svih statusa. Na taj način studenti i osoblje s posebnim potrebama mogu koristiti usluge podrške koje prihvatna ustanova nudi svojim matičnim studentima i osoblju.

Dodatna financijska potpora za uključivost: Nakon odabira na matičnoj ustanovi, a prije odlaska na mobilnost, za vaše pristupne potrebe tijekom mobilnosti možete se prijaviti za Erasmus+ financijsku potporu za studente i osoblje s manje mogućnosti To je dodatna financijska potpora pored redovite Erasmus+ financijske potpore za studentsku mobilnost u svrhu studija / stručne prakse ili mobilnost osoblja. Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Koje su Vaše pristupne potrebe? Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog, sljedeće: prilagođeni smještaj, pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd.

Kako se prijaviti? Pitajte u uredu za međunarodnu suradnju ili Erasmus+ koordinatora na vašoj matičnoj ustanovi za pomoć pri ispunjavanju prijavnog obrasca. Informacije za odlazne studente i osoblje dostupne su kod Erasmus koordinatora.

Informirajte se na mrežnom alatu MapAbility koji je razvila Erasmus studentska mreža (ESN) mapirajući pristupačnost visokih učilišta i njihovih usluga kako biste donijeli odluku o odredištu vaše mobilnosti. Osim toga, studenti za studente izradili su mrežnu stranicu Student toolkit objedinivši savjete i informacije korisne za vaše obrazovno putovanje.

Zaštita osobnih podataka Osobni su podaci povjerljivi i mogu biti obrađivani samo vezano uz vašu prijavu i sudjelovanje u Erasmus+ programu u skladu s mjerodavnim pravom Republike Hrvatske.

Kontakt za odlazne studente i osoblje:

Odjel za međunarodnu suradnju: Jasna Vuk, predavač; erasmus@rrif.hr; 01/4699-735European Commission – Erasmus+ Erasmus+ National Agency – Agencija za mobilnost i programe EU www.mobilnost.hr