Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

 raspisuje

 NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1

 OPĆI DIO

Erasmus + novi je program Europske komisije pruža mogućnost edukacije i treninga koji su ključni za povećanje konkurentnosti europskog gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.

2014. godine RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola). dodijeljena jeErasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2016.

POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska, Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Mobilnost u svrhu stručne prakse može se realizirati unutar godine dana od završetka studija. Studenti koji su pri kraju studija mogu se prijaviti na natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i ostvariti je u godini nakon što diplomiraju.

Gdje je moguće obavljati stručnu praksu

Stručnu praksu moguće je obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje. Prihvatna institucija mora se nalaziti u jednoj od programskih zemalja- članice EU, Island, Lihtenštajn, Makedonija i Turska.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

Stručnu praksu pronalazi student sam ili u dogovoru s ECTS koordinatorom. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijskim programom.

Popis partnerskih ustanova RRiF VŠ nalazi se ovdje.

Trajanje mobilnosti 

Trajanje stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Stručna praksa treba biti neprekinuta.

Stručna praksa treba trajati od 30 do 40 sati tjedno.

Studentu se financira prva 4 odobrena mjeseca stručne prakse.

Sredstva se dodjeljuju jednom studentu.

Za studente koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka studija, ukupno trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim boravkom na Erasmus razmjeni.

Financijska potpora

Mjesečna financijska potpora koju student prima podijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  1. kategorija:

Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljvstvo, Lihtenštajn i Norveška – 560 €

  1. kategorija:

Belgija, Češka, njemačka, Grčka, Španjolska, Cipar, Luksemburg, nizozemska, Portugal, Slovenija, Island i turska – 510 €

  1. kategorija:

Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Makedonija – 460 €

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava dodatak je za troškove života i ne pokriva sve troškove života. Studenti se, prije prijave na natječaj, trebaju informirati o troškovima života u stranoj zemlji.

Studenti koji zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u kvotu stipendiranih studenata mogu na razmjenu otići u statusu zero-grant studenta. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente sa financijskom potporom.

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore.

Student ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako je boravak u inozemstvu paralelno financiran sredstvima Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Odabir kandidata

Uvjeti za odabir kandidata:

  • dosadašnji akademski uspjeh,
  • motivacija studenta/ice,poznavanje engleskog i/ili stranog jezika koji je zahtjev prihvatne institucije,
  • ispunjene studentske obveze sukladno Pravilniku o stručnom studiju na RRiF Visokoj školi.

Povjerenstvo za odabir studenta će odabrati studente na osnovu ispunjavanja uvjeta Natječaja. 

Natječajna dokumentacija

Sastavni dio ovog natječaja je Prijavni obrazac uz koji je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis (na Europass obrascu na engleskom ili hrvatskom jeziku),
  • motivacijsko pismo (na engleskom ili hrvatskom jeziku),
  • pozivno pismo tvrtke/ustanove ako je student sam pronašao ustanovu/tvrtku za obavljanje prakse

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave o odabranim kandidatima.

Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ.

Završna napomena

Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna natječaja.

Opće informacije Erasmus stručnoj praksi dostupne su na www.rvs.hr

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno na adresu:

RRiF Visoka škola  - Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb 

Natječaj je otvoren do 25. u mjesecu do popunjenja mjesta.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na javnu objavu vlastitog imena na listi koja sadrži rezultate natječaja. 

Kontakt:

Martina Herceg Rendeli

e-mail: visoka-skola@rrif.hr

telefon: 01/4699-735

U Zagrebu, 14.10.2014.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:


REZULTATI NATJEČAJA