Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

 raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1

u akademskoj godini 2014/15.

 OPĆI DIO

Erasmus + novi je program Europske komisije pruža mogućnost edukacije i treninga koji su ključni za povećanje konkurentnosti europskog gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.

2014. godine RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola). dodijeljena jeErasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2016.

POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

 Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

-          održavanja nastave (nastavno osoblje) – mora postojati potpisan Erasmus+ sporazum.

-          stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje) – međuinstitucijski sporazum nije potreban uz sljedeće napomene: ako se usavršavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi ista mora biti nositeljica Erasmus Charter for Higher Education te ako se usavršavanje ostvaruje na ustanovi koja nema status visokog učilišta međusobni odnos određen je individualnim planom rada i ne sklapa se Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Stručno usavršavanje uključuje: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika te; job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti.

Nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH za održavanje nastave  nije potrebno sklapanje Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma.

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje RRiF Visoke škole zaposleno na temelju Ugovora o radu ili vanjski suradnici zaposleni na temelju Ugovora o djelu. 

Za aktivnost održavanje nastave sudionici mogu biti članovi nastavnog osoblja.
Za aktivnost stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja.

Za dolaznu mobilnost (održavanja nastave) moguć je dolazak stručnjaka iz programski zemalja (ne uključuje RH).

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska. U natječajnoj godini 2014/2015. mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarsku.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2016.

Mobilnost u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja može trajati najkraće 2 dana, najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje na mobilnost je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu i ne smije se prekidati osim u slučaju postojanja objektivnih razloga.

Financijska potpora

 Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje iznose za troškove života i iznose za putne troškove (str.3).

Pojedinačna financijska potpora može uključivati jedan dan za putovanje izravno prije prvog dana aktivnosti mobilnosti ili završetka zadnjeg dana aktivnosti ako je potrebno.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj ali ne uđe u krug stipendiranih osoba može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero – grant staff) te se na njih primjenjuju sva pravilakao i za osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu.

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje istovremeno primaju dodatnu financijsku potporu u svrhu mobilnosti iz nekog od fondova Europske unije.

Osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore.

Osiguranje

Nastavno i nenastavno osoblje u obvezi je, prije odlaska u inozemstvo, sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu (obavezno) te eventualno dodatno osiguranje, ako isto zahtijeva inozemna ustanova.

Zdravstveno osiguranje može se ostvariti primjenom Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Korisnik financijske potpore prihvaća na znanje da Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva sve zdravstvene usluge te korisnik može ugovoriti dodatno privatno osiguranje.

Polica osiguranja može se sklopiti sa osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u Republici Hrvatskoj ili državi u kojoj će se ostvariti mobilnost.

Odabir kandidata 

Kandidate izabire Povjerenstvo koje imenuje Predsjednik Upravnog vijeća RRiF Visoke škole

Uvjeti za izbor su:

  • kvaliteta nastavnog plana / plana rada,
  • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi i diseminacija rezultata,
  • usklađenost opsega aktivnosti i dužine boravka.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

Natječajna dokumentacija

Sastavni dio ovog natječaja je Prijavni obrazac uz koji je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (na Europass obrascu),
  • motivacijsko pismo sa obrazloženom koristi za daljnji rad te način diseminacije stečenog iskustva (na hrvatskom ili engleskom jeziku),
  • prihvatno pismo ustanove
  • plan rada / nastavni plan.

    Rok za prijavu:
  • do popunjenja 


Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

RRiF Visoka škola
Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene elektroničkim putem neće se razmatrati.

Osoba kojoj će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Ugovor o financijskoj potpori sa RRiF Visokom školom u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave o odabranim kandidatima.

Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na javnu objavu vlastitog imena na listi koja sadrži rezultate natječaja.

Završna napomena

Opće informacije Erasmus individualnoj mobilnosti  dostupne su na www.rvs.hr

Kontakt:

Martina Herceg Rendeli

e-mail: visoka-skola@rrif.hr

telefon: 01/4699-735

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

REZULTATI NATJEČAJA