Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Kako bi potaknula pravovremeno ispunjavanje Ciljeva održivog razvoja, Europska komisija predložila je set zakonskih prijedloga čiji je cilj potaknuti održiva ulaganja te unaprijediti izvještavanje vezano uz ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG).

Najveći izazov poslovnom sektoru predstavlja manjak specijalista i educiranih zaposlenika iz područja održivih financija. Stoga Veleučilište RRiF, prepoznata obrazovna institucija iz područja financija koja u Hrvatskoj djeluje preko 15 godina, u suradnji s Institutom za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) pokreće drugi ciklus programa obrazovanja za buduće ESG stručnjake.

Kroz program "Osposobljavanje za voditelja održivih financija" obradit će se teme vezane za održive financije kao nužnog preduvjeta za postizanje održivog razvoja poslovnog i financijskog sektora pa tako i društva u cjelini.

Više o sadržaju edukacije (primjeri tema predavanja i vježbi):

 • Zakonski okvir nefinancijskog izvještavanja ili izvještavanja o održivosti (Direktiva o korporativnom izvješćivanju, Direktiva o reviziji, Direktiva o transparentnosti).
 • Zakonski okvir održivih financija (Uredba o taksonomiji i pripadajući delegirani akti).
 • Standardi, inicijative i okviri za izvještavanje o održivosti.
 • Europski standardi za izvještavanje o održivosti (ERSR).
 • Izvještavanje o održivosti malih, srednjih i velikih poduzetnika.
 • Uvid u europske i hrvatske zakonske propise i njihova analiza. Prikaz trendova izvještavanja o održivosti u EU i RH.
 • Međunarodni standardi za provjeru izvještaja o održivosti.
 • Identifikacija materijalnih tema u poduzeću za potrebe objavljivanja sadržaja izvještaja o održivosti.
 • Metode provedbe dijaloga s dionicima za potrebe određivanja sadržaja izvještaja o održivosti.
 • Metodologija izrade izvještaja o održivosti.
 • Sastavljanje, struktura i objava izvještaja o održivosti.
 • Izrada matrice materijalnosti za potrebe objavljivanja nefinancijskih informacija.
 • Važnost i uloga tehnologije prilikom prikupljanja i obrade ESG podataka.
 • Upravljanje okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima.
 • Fizički i tranzicijski rizici. Radna skupina za financijske objave povezane s klimom (TCFD).
 • EU Kreditna politika u ESG eri. Tržište zelenih zajmova. Definicija, okviri i principi zelenih zajmova.
 • Zelena obveznica - zakonodavni okvir i prilike. Europski standard za zelene obveznice (EUGBS).
 • DNSH i TSC kriteriji EU Taksonomije
 • Održivo financiranje kao osnovno načelo EU izvora financiranja (programi EU, ESI fondovi, Inovacijski fond, modernizacijski fond, mehanizam za pravednu tranziciju)
 • Osnove uspješne provedbe zelenih projekata/djelatnosti prema DNSH kriterijima novog budžetnog razdoblja EU.
 • Kako i gdje pretraživati natječaje i prepoznati prilike za financiranje održivog razvoja? Analiza uvjeta natječaja (primjer). Izrada analize problema (problemskog stabla) i logičke matrice zelenog projekta 

Uvjet za upis: završen preddiplomski studij

Trajanje: 75 nastavnih sati
Nastava će se održavati ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 16,30 do 19,45 online putem i u prostorijama Veleučilišta RRiF, Martićeva 29, Zagreb.

Početak programa: rujan 2024. godine

Što će se naučiti na programu za voditelja održivih financija? 

 • Zakonski paket održivih financija
 • Identifikacija rizika i postavljanje ESG ciljeva
 • Strategije održivog investiranja i održivi financijski proizvodi (obveznice, krediti i kapital)
 • Rad na digitalnim alatima za unaprjeđenje procesa prikupljanja ESG podataka i usklade s EU taksonomijom
 • Uključivanje ESG faktora u odlučivanje o investiranju 
 • Analiza i izrada nefinancijskih izvještaja
 • Postupak analize i izrade izvještaja o održivosti i EU taksonomiji
  Izvještavanje prema zahtjevima EU taksonomije i SFRD Uredbe 
 • Postavljanje i analiza ESG ključnih indikatora uspješnosti
 • Izračun te analizu ESG pokazatelje za potrebe korporativnog izvještavanja, izvještavanja financijskim institucijama te apliciranja na EU programe i fondove. 

Predavači:
ESG stručnjaci iz institucija poput Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Instituta za društveno odgovorno poslovanje, Energetskog instituta Hrvoje Požar, itd.

Kroz sadržaj programa polaznici se upoznaju s temeljnim problemima ostvarenja održivog razvoja te koje su sve mogućnosti i prilike na raspolaganju kako bi se poslovni i financijski sektor mogao prilagoditi novim zakonodavnim i tržišnim pritiscima.

Nakon završenog programa i uspješno položenog ispita polazniku se izdaje Uvjerenje o završenom programu “Osposobljavanje za voditelja održivih financija”.

Kome je edukacija namijenjena:

 • Zaposlenicima poduzeća sa više od 250 zaposlenika koji od 2025. godine postaju obveznici izrade i sastavljanja izvještaja o održivosti prema Europskim standardima za izvještavanje.
 • Savjetnicima za osiguranje jer trebaju identificirati i procijeniti rizike koje klimatske promjene predstavljaju za imovinu koju osigurava. 
 • Upraviteljima imovine
 • Savjetnicima za investiranje jer trebaju biti upoznat s održivim financijskim proizvodima - zelenim obveznicama i zelenim zajmovima koji klijentu stoje na raspolaganju za ulaganje u usklađivanje djelatnosti sa zahtjevima Uredbe o EU taksonomiji. 
 • Analitičarima za procjenu kreditne sposobnosti jer trebaju znati iščitati ESG pokazatelje iz dokumentacije kako bi mogao donijeti odluku je li poslovanje tražitelja kredita u skladu sa politikom kreditiranja banke. 

Ključne aktivnosti kojima se bavi voditelj održivih financija su: 

 • praćenje i usklađivanje poslovanja sa zakonodavnim okvirom (SFRD, EU taksonomija) 
 • razvoj i upravljanje održivim financijskim proizvodima (npr. zelene obveznice i zeleni zajmovi)
 • analiza i praćenje ESG kvantitativnih i kvalitativnih podataka iz poslovanja 
 • identifikacija ESG rizika i analiza njihovog utjecaja na uspješnost financijskog proizvoda 
 • uključivanje ESG faktora u investiranje, financiranje i osiguranje 
 • analiza i objava nefinancijskih izvještaja 
 • konzultacija klijentima o ESG faktorima 

Cijena programa iznosi 2.000 EUR po polazniku.
(15.069,00 kn - fiksni tečaj: 7,53450)


Budi dio druge generacije polaznika i postani ESG stručnjak!

Za sve informacije stojimo Vam na usluzi na broju telefona 01/4699-735 ili email-u: veleuciliste@rrif.hr. 

Obrazac za prijavu:
PRIJAVE - VODITELJ ODRŽIVIH FINANCIJAU slučaju nedovoljne prijave polaznika, organizator zadržava pravo promjene termina početka edukacije.