Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ  KORPORATIVNE FINANCIJE

LJETNI UPISNI ROK

UPISNI ROK

UPISI će se održati:

1.       Upisni rok

13.05.2019.

2.       Upisni rok

17.06.2019.

3.       Upisni rok

08.07.2019.