Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Jesenski upisni rok u specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije u ak. god. 2019./2020.

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ  KORPORATIVNE FINANCIJE

JESENSKI UPISNI ROK

Jesenski upisni rok za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija u ak. god. 2019./2020.

produljen je do 31.10.2019.