Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Cijena školarine za akademsku godinu 2018/19. iznosi 28.000,00 kn.

NAČINI PLAĆANJA:   

 • jednokratna uplata na transakcijski račun RRiF VŠ  (5% popusta)
 • obročno plaćanje na transakcijski račun RRiF VŠ do 12 rata bez kamata uz potrebna osiguranja plaćanja
 • plaćanje kreditnom karticom Diners do 12 mjesečnih rata bez kamata

POPUSTI:

 • Za jednokratnu uplatu na transakcijski račun 5 % popusta
  (NE odnosi se na kartično plaćanje)
 • Polaznici tečajeva osposobljavanja i/ili usavršavanja na RRiF Učilištu za poduzetništvo 5% popusta za upis na prvu godinu studija
 • Obiteljski popust (brat/sestra) 10% popusta

Gore navedeni popusti se NE zbrajaju osim popusta za jednokratnu uplatu na transakcijski račun.

Za sve ostale pogodnosti u vezi s uvjetima upisa molimo Vas da se izravno obratite tajnici RRiF Visoke škole Martini Herceg Rendeli na telefon 01/4699-735 ili mobitel 098/9829-042.


ŠKOLARINA UKLJUČUJE KNJIGE U IZDANJU RRiF-a I OSTALE NASTAVNE MATERIJALE, NEMA DODATNIH TROŠKOVA STUDIJA !!

Školarina uključuje:

 • Predavanja i vježbe prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu
 • Kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu
 • Literaturu (knjige i udžbenike u izdanju RRiF plus d.o.o.)
 • Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.)
 • Korištenje Knjižnice RRiF Visoke škole
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.)
 • Uporabu informatičkog sustava RRiF Visoke škole EduNet-a (intranet)
 • Korištenje multi-medijskog centra RRiF Visoke škole
 • Troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom cijelog studija
 • Mentorstvo
 • Dopunsku nastavu u slučaju potrebe (na temelju odluke dekana)

Upisom na RRiF Visoku školu studenti ostvaruju  pogodnosti unutar cijele  RRiF Grupe:

 • Internet pretplatu na časopis Računovodstvo, revizija i financije tijekom studija
 • Mogućnost besplatnog sudjelovanja na izabranim RRiF-ovim seminarima uz prethodnu predbilježbu

Studenti koji diplomiraju na preddiplomskom i/ili specijalističkom studiju na RRiF Visokoj školi mogu u svrhu stručnog usavršavanja i dalje posuđivati aktualnu literaturu u Knjižnici RRiF VŠ.


RRiF Visoka škola svojim je studentima osigurala mogućnost korištenja najpovoljnijih kredita namijenjenih za plaćanje školarine:  

Kako bi studij učinila dostupnijim i lakšim RRiF Visoka škola u suradnji sa Erste & Steiermaerkische Bank za svoje je studente osigurala posebno povoljne uvjete kreditiranja.
Za više informacija o kreditima obratite se u Erste Club - Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Filijala Cibona
Lara Zelenika, telefon: 072/ 375 548
e-mail: lzelenika@erstebank.com
Tratinska 1, 10 000 Zagreb


Kreditna linija putem Diners Club kartice
Školarinu je moguće uplatiti Diners Club karticom na 2 do 12 rata bez kamata.
Informacije u tajništvu RRiF Visoke škole ili na telefon 01/4699-735.


UVJETI KREDITIRANJA PBZ