Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Kliknite na linkove ispod za detalje o pojedinim kolegijima: 

I. godina
PREDMET I. semestar II. semestar Ukupno sati ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Uvod u ekonomiju 30 30         60 5
Ekonomika poduzeća 30 15         45 4
Poduzetništvo       30   15 45 4
Gospodarska matematika 30   30       60 5
Poslovna statistika       30   30 60 5
Osnove informatike 30   15       45 4
Poslovna informatika       30   15 45 4
Osnove računovodstva 30   30       60 5
Računovodstvo       30   30 60 5
Ugovorno trgovačko pravo       30 30   60 5
Osnove javnih financija       30   30 60 5
Poslovni engleski jezik I 30 30         60 5
Poslovni engleski jezik II       15 30   45 4
UKUPNO SATI 180 75 75 195 60 120 705 60

 

II. godina
PREDMET III. semestar IV. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem- Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Financijsko računovodstvo I 30   30       60 5
Financijsko računovodstvo II       30   30 60 5
Računovodstvo troškova       30   15 45 4

Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkog društva

30   30       60 5
Računovodstvo neprofitnih organizacija  30   15       45 4
Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja       30   15 45 4
Financijski menadžment I 30   30       60 5
Financijski menadžment II       30   30 60 5
Pravo trgovačkih društava 30  15         45 4
Osnove radnog prava       30 15   45 4
Poslovni engleski jezik III 15 30         45 4
Poslovni engleski jezik IV       15 30   45 4
UKUPNO SATI 165 45 105 165 45 90 660 53
                 
IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih
Tržište novca i kapitala 30 15         45 4
Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja 30 15         45 4
UKUPNO SATI 60 30 105 165 45 90 765 57
Stručna praksa               3
UKUPNO               60

 

III. godina
PREDMET V. semestar VI. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Menadžersko računovodstvo 30   30       60 5
Strateško menadžersko računovodstvo       30   30 60 5
Međunarodno računovodstvo       30   30 60 6
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika 30   15       45 4
Vanjskotrgovačko poslovanje       30   30 60 5
Poslovanje banaka 30   30       60 5
Poslovanje osiguravajućih društava       30 15 15 60 5
Financijsko pravo 30  15         45 4
Interna revizija 30   15       45 4
Eksterna revizija       30   15 45 4
Poslovno planiranje i proračuni poslovanja 30   30       60 5
Poslovni engleski jezik V 15 30         45 4
ZAVRŠNI RAD               4
UKUPNO SATI 195 45 120 150 15 120 645 60