Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2018/19. za 1. i 2. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 4. ožujka 2019. 
  
Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2018/19. ( 1. godina, 2. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 04.03. - 09.03.2019. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 11.03. - 16.03.2019. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 18.03. - 23.03.2019. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 25.03. - 30.03.2019. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 01.04. - 06.04.2019. 5.tjedan
Raspored za 6. tjedan 08.04. - 13.04.2019. 6.tjedan
Raspored za 7. tjedan 15.04. - 20.04.2019. 7.tjedan
Raspored za 8. tjedan 22.04. - 27.04.2019. 8.tjedan
Raspored za 9. tjedan 29.04. - 04.05.2019. 9.tjedan
Raspored za 10. tjedan 06.05. - 11.05.2019. 10.tjedan
Raspored za 11. tjedan 13.05. - 18.05.2019. 11.tjedan
Raspored za 12. tjedan 20.05. - 25.05.2019. 12.tjedan
Raspored za 13. tjedan 27.05. - 01.06.2019. 13.tjedan
Raspored za 14. tjedan 03.06. - 08.06.2019. 14.tjedan
Raspored za 15. tjedan 10.06. - 15.06.2019. 15.tjedan
     

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2018/19. ( 2. godina, 4. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 04.03. - 09.03.2019. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 11.03. - 16.03.2019. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 18.03. - 23.03.2019. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 25.03. - 30.03.2019. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 01.04. - 06.04.2019. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 08.04. - 13.04.2019. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 15.04. - 20.04.2019. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 22.04. - 27.04.2019. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 29.04. - 04.05.2019. 9. tjedan
Raspored za 10 tjedan 06.05. - 11.05.2019. 10.tjedan