Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u zimskom semestru ak.god. 2018/19. počinje:
   5. studenog 2018. za 1. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije, 
  1. listopada 2018. za 2. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije, 
Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2018/19. ( 1. godina, 1. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 6. tjedan 05.11. - 10.11.2018. 1.tjedan
Raspored za 7. tjedan 12.11. - 17.11.2018. 2.tjedan
Raspored za 8. tjedan 19.11. -.23.11.2018. 3.tjedan
Raspored za 9. tjedan 26.11. - 30.11.2018. 4.tjedan
Raspored za 10. tjedan 03.12. - 07.12.2018. 5.tjedan
Raspored za 11. tjedan 10.12. - 14.12.2018. 6.tjedan
Raspored za 12. tjedan 17.12. - 21.12.2018. 7.tjedan
Raspored za 13. tjedan 07.01. - 12.01.2019. 8.tjedan
Raspored za 14. tjedan 14.01. - 19.01.2019. 9.tjedan
Raspored za 15. tjedan 21.01. - 26.01.2019. 10.tjedan
 Raspored za 16. tjedan 28.01. - 31.01.2019.   11.tjedan
Raspored predavanja u akademskoj godini 2018/19. ( 2. godina, 3. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 01.10. - 05.10.2018. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 08.10. - 12.10.2018. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 15.10. - 19.10.2018. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 22.10. - 26.10.2018. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 29.10. - 02.11.2018.  5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 05.11. - 09.11.2018. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 12.11. - 16.11.2018. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 19.11. - 23.11.2018. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 26.11. - 30.11.2018. 9. tjedan
Raspored za 10 tjedan 03.12. - 07.12.2018. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 10.12. - 14.12.2018. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 17.12. - 22.12.2018. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 07.01. - 12.01.2019. 13.tjedan
Raspored za 14.tjedan 14.01. - 19.01.2019. 14.tjedan
Raspored za 15. tjedan 21.01. - 26.01.2019. 15.tjedan
Raspored za 16. tjedan 28.01. - 02.02.2019. 16.tjedan