Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u ljetnom semestru ak.god. 2017/18. počinje 01. ožujka 2018. 
Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2017/18. ( 1. godina, 2. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 26.02. – 03.03.2018. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 05.03. – 10.03.2018. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 12.03. – 17.03.2018. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 19.03. – 24.03.2018. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 26.03. – 31.03.2018. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 02.04. – 07.04.2018. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 09.04. – 14.04.2018. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 16.04. – 21.04.2018. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 23.04. – 28.04.2018. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 30.04. – 05.05.2018. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 07.05. – 12.05.2018. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 14.05. – 19.05.2018. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 21.05. – 26.05.2018 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 28.05. – 02.06.2018. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan 04.06. – 09.06.2018. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan 11.06. – 16.06.2018. 16.tjedan
Raspored predavanja u akademskoj godini 2017/18. ( 2. godina, 4. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 26.02. – 03.03.2018. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 05.03. – 10.03.2018. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 12.03. – 17.03.2018. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 19.03. – 24.03.2018. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 26.03. – 31.03.2018. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 02.04. – 07.04.2018. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 09.04. – 14.04.2018. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 16.04. – 21.04.2018. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 23.04. – 28.04.2018. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 30.04. – 05.05.2018. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 07.05. – 12.05.2018. 11.tjedan