Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u zimskom semestru ak. god. 2019/20. za 1. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije 4. studenog 2019., a za 2. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 1. listopada 2019. 
  
Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2019/20. ( 1. godina, 1. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan    
Raspored za 2 tjedan    
Raspored za 3 tjedan    
Raspored za 4 tjedan    
Raspored za 5 tjedan    
Raspored za 6. tjedan 04.11. - 09.11.2019. 1.tjedan
Raspored za 7. tjedan 11.11. - 16.11.2019. 2.tjedan
Raspored za 8. tjedan 18.11. - 23.11.2019. 3.tjedan
Raspored za 9. tjedan 25.11. - 30.11.2019. 4.tjedan
Raspored za 10. tjedan 02.12. - 07.12.2019. 5.tjedan
Raspored za 11. tjedan 09.12. - 14.12.2019. 6.tjedan
Raspored za 12. tjedan 16.12. - 21.12.2019. 7.tjedan
Raspored za 13. tjedan 06.01. - 11.01.2020. 8.tjedan
Raspored za 14. tjedan 13.01. - 18.01.2020. 9.tjedan
Raspored za 15. tjedan 20.01. - 25.01.2020. 10.tjedan
Raspored za 16. tjedan 27.01. - 01.02.2020. 11.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2019/20. ( 2. godina, 3. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 01.10. - 05.10.2019. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 07.10. - 12.10.2019. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 14.10. - 19.10.2019. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 21.10. - 26.10.2019. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 28.10. - 02.11.2019. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 04.11. - 09.11.2019. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 11.11. - 16.11.2019. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 18.11. - 23.11.2019. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 25.11. - 30.11.2019. 9. tjedan
Raspored za 10 tjedan 02.12. - 07.12.2019. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 09.12. - 14.12.2019. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 16.12. - 21.12.2019. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 06.01. - 11.01.2020. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 13.01. - 18.01.2020. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan 20.01. - 25.01.2020. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan 27.01. - 01.02.2020. 16.tjedan