Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Specijalistički diplomski stručni studij korporativne financije

NAZIV STUDIJA: Korporativne financije

VRSTA STUDIJA: Specijalistički diplomski stručni studij

TRAJANJE STUDIJA: Specijalistički diplomski stručni studij  Korporativne financije izvodi se u trajanju od četiri semestra odnosno dvije akademske godine.
Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 120

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM TROGODIŠNJEG STUDIJA:  Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se naziv: stručni specijalist/specijalistica korporativnih financija - struč.spec.oec.

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA:  

Student će ovladati znanjima, vještinama, steći opće i specifične kompetencije kao i relevantna, sustavna i aktualna znanja iz područja korporativnih financija koja će moći primijeniti u praksi pri donošenju financijskih odluka u okviru korporacija.

Student će završetkom specijalističkog diplomskog studija biti osposobljen za obavljanje visokostručnih poslova iz područja korporativnih financija, računovodstva i poreza kao i rukovoditeljske aktivnosti na razini srednjeg i višeg menadžmenta u korporacijama.

UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ:  

RRiF VŠ u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije upisuje pristupnike koji su završili preddiplomski stručni studij i ostvarili 180 ECTS bodova.