Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
Predavač Termin Napomena
dr.sc. Ivor Altaras Penda, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor v.š. četvrtkom, 15:30 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
mr. sc. Anđelka Buneta, viši predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Zlatko Ćesić, profesor v.š. prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Miroslav Gregurek, profesor v.š. prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Šime Guzić, viši predavač četvrtkom,  16:00 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Đurđica Jurić, profesor v.š. termini se objavljuju putem Edunete Obvezna je prethodna najava na 01/4699-735
dr.sc. Ksenija Klasić, profesor v.š. utorkom i srijedom Obvezna je prethodna najava putem Edunete
Edmond Krusha, struč.spec.ing.tech. prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Ljerka Markota, profesor v.š. prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Nikolina Markota Vukić prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Dolores Pušar Banović, viši predavač četvrtkom, 15:30 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Aljoša Šestanović, CFA, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
mr. sc. Krunoslav Štriga, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
Ante Vidović, dipl.iur, predavač srijedom od 15:30 h, kabinet nastavnika: Vlaška 68/I Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Ivica Voloder, viši predavač ponedjeljkom i srijedom Obvezna je prethodna najava putem Edunete