Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 ; 85/15), a poradi ostvarivanja prava na pristup informacijama molimo da se obratite na dolje navedene kontakt podatke.

Odgovorna osoba: Martina Herceg Rendeli, prof.

Kontakt:
E-mail: visoka-skola@rrif.hr
Telefon: + 385 1 4699 735

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.