Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

KLIKNI ZA KRATKI PRIKAZ

Porez koji obrađujemo u ovoj knjizi jest porez koji najviše pogađa poslovni i neposlovni dio našeg društva, sve pravne i fizičke osobe na izravan ili neizravan način. Jednom smo kao subjekti poreznog postupka u poziciji da ga moramo obračunati i uplatiti u korist državnog proračuna, drugi put smo u poziciji da ga samo plaćamo. Mali je broj slučajeva kada se primjenjuje porezno oslobođenje. Taj svefazni neizravni porez nejednako djeluje na tzv. obveznike tog poreza i na one koji to nisu, a koji ga plaćaju kod kupnje dobara i korištenja usluga kao krajnji platci (potrošači). Taj porez nazivamo porez na dodanu vrijednost (PDV) i o njemu pišemo u ovoj knjizi.

Riječ je o najuređenijem porezu koji se na jednak način primjenjuje u Hrvatskoj kao i u EU-u, ali i u nekim zemljama izvan EU-a. Razlika je jedino u poreznim stopama. S druge pak strane, postoje brojni slučajevi kada se u prodaji dobara i obavljanju usluga PDV pojavljuje samo obračunski bez stvarnog plaćanja. To se, u pravilu, odnosi na porezne obveznike kod stjecanja dobara iz EU-a te kod određenih isporuka kada se provodi postupak tzv. prijenosa porezne obveze. To i sve drugo ovaj porezni sustav čini iznimno složenim i u provedbi vrlo zahtjevnim.

Ovim osmim izdanjem našeg Priručnika želimo objasniti i približiti ponekad vrlo zamršenu poreznu (zakonsku) građu koja uređuje ovaj porezni sustav. Postoje iznimke u oporezivanju kada se ne uzima ukupna transakcijska vrijednost, kao što su posebni postupci oporezivanja, marže i dr. Da stvar bude još složenija, kupoprodaja ne mora nastati a da nastane isporuka i oporezivi promet. Ustvari, može se slikovito reći: Ne smiješ ni pomisliti na isporuku, a obveza za PDV već je nastala. Definicija „isporuke“ je toliko široka da obuhvaća čak i neopipljive i nevidljive događaje kao „suzdržavanje od neke radnje i trpljenje“ što izaziva nastanak porezne obveze itd.

Građa je raspoređena prema logičkim cjelinama kako ju uređuje Zakon o PDV-u: od predmeta oporezivanja i obveznika PDV-a do poreznih evidencija, događaja koji su uzrokom oporezivanja PDV-om, prijenosa porezne obveze, oslobođenja, sastavljanja prijava PDV-a i dr. Uz primjere obračuna PDV-a, dana su i knjigovodstvena rješenja te primjeri poreznih evidencija, kako to nalažu porezni propisi. U drugom dijelu Priručnika tiskani su pročišćeni tekstovi propisa, sve ažurirano s danom izlaska iz tiska (1. lipnja 2018. godine).


Učinkovito organiziran cestovni promet ima nezamjenjivu ulogu u gospodarskom razvoju svake države, između ostaloga i zbog izravnoga doprinosa za razvoj mnogih drugih gospodarskih djelatnosti kao što su trgovina, industrija i turizam. Ovim su priručnikom stoga na jednom mjestu obuhvaćeni najvažniji urednički pročišćeni zakonski i podzakonski propisi kojima je uređeno područje cestovnoga prometa u Republici Hrvatskoj kako bi sudionicima u cestovnom prometu omogućili lakše snalaženje u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji.