Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

 

NSK PORTAL ELEKTRONIČKIH IZVORA ZA HRVATSKU AKADEMSKU I ZNANSTVENU ZAJEDNICU

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom temeljem sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o nabavi i osiguranju, dostupnosti te korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.
Na Portalu je osiguran pristup i bazama podataka s licencijom Sveučilišta u Zagrebu.

Pristup bazama podataka  moguće je ostvariti putem elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dostupne su one baze koje se nalaze u okviru nacionalne licence (takvih je većina) i baze u otvorenom pristupu.

PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE


CROSBI

Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI na jednom mjestu okuplja cjelovitu i sveobuhvatnu znanstvenu publicistiku hrvatskih istraživača. Uključena su sva područja znanosti, sve ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, sve vrste publikacija i radova koji proizlaze iz istraživačkih aktivnosti.

Radovi se pretražuju putem jednostavnog i naprednog pretraživanja. Dodatno radovi se mogu pregledavati prema autoru, ustanovi, projektu ili znanstvenom području. Važno je napomenuti da se pretraživanjem po bilo kojoj riječi/izrazu dobivaju sve bibliografske jedinice koje riječ/izraz sadrže. No, pregledavanjem po npr. matičnom broju autora dobiti će se samo radovi koji su tom jedinstvenom matičnom broju pridruženi.

PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE


INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS

International Scientific Publications je skup on-line znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom, koje objavljuje Science Events Ltd.

Pravila o otvorenom pristupu omogućavaju besplatno pretraživanje i korištenje članaka i tekstova iz  postojeće baze časopisa, kao i priliku autorima da budu dostupni većem broju korisnika, povećavajući time  citiranje svojih znanstvenih djela.


HRČAK

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažetcima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.


REPEC (Research Papers in Economics)

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 99 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz područja ekonomije. Cilj projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.


 BOOKBOON

Preuzimanje besplatnih e-knjiga i udžbenika.