Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09.) i Pravilnikom o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“, broj 24/10.) provodi reakreditaciju visokih učilišta. Sva javna i privatna visoka učilišta (sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole) podliježu postupku reakreditacije u petogodišnjim ciklusima.

Na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment prvi postupak reakreditacije uspješno je proveden  u akademskoj godini 2012/13. kroz izradu samoanalize te posjetu međunarodnog  Stručnog povjerenstva za reakreditaciju koja je održana 21. svibnja 2013. godine.

Drugi postupak reakreditacije uspješno je proveden u akademskoj godini 2018/19., kroz izradu samoanalize te posjetu međunarodnog  Stručnog povjerenstva za reakreditaciju, 04. - 05. lipnja 2019. godine.

Završno izvješće o postupku reakreditacije javni je dokument i objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.