Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Valentina, nova stručna prvostupnica

Objavljeno
30.10.2018.

Dana 25. listopada 2018. studentica VALENTINA MIROSLAVIĆ 
uspješno je obranila završni rad na temu: 
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Mentor: Anamarija Wagner, dipl. oec., predavač

Valentina, čestitamo!