Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nove stručne prvostupnice

Objavljeno
07.07.2018.

Dana 10. srpnja 2018. studentica KRISTINA DOMIJAN 
uspješno je obranila završni rad na temu: 

Računovodstveni i porezni položaj imovine korištene putem leasinga
Mentor:  Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Kristina, čestitamo!

 

Dana 09. srpnja 2018. studentica PETRA BUDJA 
uspješno je obranila završni rad na temu: 

Uloga i zadaće unutarnje revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Mentor:  Anamarija Wagner, dipl. oec., predavač

Petra, čestitamo!

Dana 10. srpnja 2018. studentica DANIJELA HAVRIN GORENEC uspješno je obranila završni rad na temu: 

Specifičnosti oporezivanja inozemnih usluga prema odredbama zakona o PDV-u
Mentor:  dr. sc. Ljerka Markota, profesor v. š.

Danijela, čestitamo!

 

Dana 10. srpnja 2018. studentica KRISTINA OGULINAC 
uspješno je obranila završni rad na temu: 

Oporezivanje porezom na dobitak
Mentor:  dr. sc. Ljerka Markota, profesor v. š.

Kristina, čestitamo!