Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
Objavljeno
07.02.2019.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga “Hrvatski računovođa” pozivaju vas na svoju 20. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju “Računovodstvo i menadžment” koja će se održati u Puli od 13. do 14. lipnja 2019. godine. Konferencija je namijenjena profesorima fakulteta i predavačima visokih poslovnih škola i veleučilišta te stručnjacima iz prakse. Cilj konferencije je objavljivanje i prezentiranje znanstvenih i stručnih radova, razmjena iskustava i doprinos razvoju računovodstva i menadžmenta u zemljama EU i regije. Sudionici mogu sudjelovati na konferenciji kao jedan od autora ili kao slušatelji. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

više o konferenciji: OVDJE