Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Katarina Mikac, struč. spec. korporativnih financija

Objavljeno
05.03.2019.

Dana  27.02.2019. studentica KATARINA MIKAC
uspješno je obranila završni rad na temu:

Istiskivanje manjinskih dioničara

Mentor: dr.sc. Aljoša Šestanović, viši predavač

Katarina je tijekom cijelog studija bila iznimna studentica i dobitnica Dekanove nagrade za ak. god. 2013/14.

Katarina, čestitamo!