Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
Objavljeno
29.08.2018.

U razdoblju od 30. kolovoza do 10. rujna 2018. godine studenti druge godine preddiplomskog studija Računovodstvo i financije moći će odabrati izborni kolegij zimskog semestra ak.god. 2018/19. putem ankete. Anketa će biti dostupna na osobnim portalima (Edunet-i).

Izborni kolegiji su:
1. Tržište novca i kapitala;
2. Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja.

Detaljnije o izbornim kolegijima možete pročitati u nastavku:

TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA


Doc.dr.sc. Ivor Altaras Penda, naš dugogodišnji predavač na diplomskom studiju Korporativne financije koji je zaintrigirao studente za područje poslovne etike uključio se u ak. god. 2018/19. i u preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije na kojem će predavati kolegij Tržište novca i kapitala.

Sadržaj kolegija Tržište novca i kapitala možete pronaći na: http://www.rvs.hr/content/uploads/2014/06/Trziste_novca_i_kapitala.pdf

 
OSIGURANJE NAPLATE I PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA

 


Mr.sc. Anđelka Buneta, viši predavač od ak.god. 2017/18. angažirana je na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment na kolegiju Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća. U ak.god. 2018/19. uključit će se u preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije na kojem će predavati kolegij Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja.

Sadržaj kolegija Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja možete pronaći na: http://www.rvs.hr/content/uploads/2014/06/osiguranjenaplate.pdf