Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Ana, nova stručna prvostupnica

Objavljeno
01.02.2019.

Dana 29.01.209. studentica ANA STEPANČIĆ ŽANIĆ
uspješno je obranila završni rad na temu:

Uloga analize osjetljivosti investicijskog projekta pri donošenju investicijske odluke

Mentor: dr. sc. Dolores Pušar Banović, prof. v.š.

Ana, čestitamo!