Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Odjel za međunarodnu suradnju RRiF Visoke škole osnovan je 2010. godine s ciljem razvoja međunarodne suradnje s visokoškolskim ustanovama izvan Republike Hrvatske, poticanjem mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja te razvojem međunarodne dimenzije RRiF Visoke škole.

Odjel za međunarodnu suradnju čine:

Martina Herceg Rendeli, prof.
Dubravka Paris, prof.
Jasna Vuk, dipl.oec.
dr.sc. Ivica Voloder

Kontakt:

RRiF Visoka škola za financijski menadžment
Martićeva 29, Zagreb

E-mail: erasmus@rrif.hr
Telefon: 01 4699 735
Faks: 01 4699 736

Erasmus koordinator:  Martina Herceg Rendeli, prof.
E-mail: erasmus@rrif.hrRRiF Visoka škola – Factsheet