Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA
MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENOJ I STRUČNOJ KONFERENCIJI
“RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT”

RiM

Zadar, 13. i 14. rujna 2018.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga “Hrvatski računovođa” pozivaju vas na svoju 19. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju “Računovodstvo i menadžment” koja će se održati u Zadru od 13. do 14. rujna 2018. godine. Konferencija je namijenjena profesorima fakulteta i predavačima visokih poslovnih škola i veleučilišta te stručnjacima iz prakse. Cilj konferencije je objavljivanje i prezentiranje znanstvenih i stručnih radova, razmjena iskustava i doprinos razvoju računovodstva i menadžmenta u zemljama EU i regije. Sudionici mogu sudjelovati na konferenciji kao jedan od autora ili kao slušatelji. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

MJESTO ODRŽAVANJA – ZADAR

Konferencija se ove godine održava u Zadru. Zadar je jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta čiji je zalazak sunca Alfred Hitchok opisao „najljepšim na svijetu“. Spoj je tradicije, povijesti i bogatog života i atmosfere. Samo u Zadru mogu se čuti jedinstvene morske orgulje i na poseban način pozdraviti sunce.

Titelbild-Zadar

HOTEL KOLOVARE – ZADAR

Konferencija će se održati u Hotelu Kolovare smještenom nedaleko povijesnih znamenitosti u mirnom i slikovitom predjelu grada, uz istoimeno šetalište s pogledom na Zadarski kanal i otoke.

kolovare kolovare2

Smještaj je potrebno rezervirati pismenim putem e-maila: info@hotel-kolovare.com.
Informacije o smještaju

PRIJAVA RADA

Svi znanstveni radovi biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom, a dio znanstvenih radova biti će objavljen u časopisu “Journal of Accounting and Management”. Stručni će radovi biti objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Autori znanstvene radove mogu poslati i na engleskom jeziku. Radovi na engleskom jeziku bit će objavljeni u Conference Proceedings publikaciji, a izabrani radovi i u časopisu “Journal of Accounting and Management”.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 31. svibnja 2018. na adresu e-pošte: info@hrvatski-racunovodja.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1 500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn). Detaljnije upute za pisanje autori će dobiti pri zaprimanju skraćenog sažetka (abstracta). Rad i sažetak treba dostaviti do 10. srpnja 2018. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 31. srpnja 2018. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 20. kolovoza 2018.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Svi autori radova i sudionici konferencije plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama. Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade.

Autori radova, prijavu za sudjelovanje obvezni su poslati elektroničkom poštom do 31.5.2018., a ostali sudionici do 1. rujna 2018.

Kontakti:
E-pošta: info@hrvatski-racunovodja.hr 
Tel: +385 1 4699735; +385 99 199 1224
Adresa: Udruga “Hrvatski računovođa”, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, Hrvatska